Služby

A = analýza stavu objektu a konstrukcí

služba  A1 - vyhodnocení technického stavu objektu - konstrukce/ materiály/ vlastnosti

služba  A2 -   PENB - dle vyhl.č. 78/2013

služba A3  -  energetický posudek dle TNI 73 0329/ TNI 73 0330

služba A3 -  návrh a cenové posouzení možných útprav stávajícího stavu pro RD

služba A4  - energeticko - ekonomické vyhodnocení technických konceptů pro BD

služba A5  -  technicko-ekonomické posouzení využití alternativnách zdrojů energie

služba A6  -  analýza poruch staveb (statické poruchy/ zatékání/ zvýšená vlhkost/ praskliny/ barevnost atd.)

M = měření technicko - fyzikálních parametrů

služba  M1  -  měření průvzdušnosti vnějšího pláště budovy  BDT v dokončené/ rozestavěné budově

služba  M2  -  měření povrchových teplot konstrukcí  termokamerou

služba M3  -  identifikace tepelných mostů a určení jejich vlastností

služba M3  -  návrh úprav pro snížení tepelných ztrát

 R = realizace navržených řešení / úprav

služba  R1  -  úpravy stávajících oken (dveří) pro snížení tepelných ztrát  (těsnění/ zasklení/ stínění / ITS )

služba R2  -  dodávka a odborné zabudování vybraných typů nových energeticky úsporných oken (dveří)

služba R2  -  úpravy stávající obálky budovy - těsnost/ tepelné mosty

služba R3  -  dodávka vnějších zateplovacích systémů

služba R4  -  dodávka vnitřních zateplovacích systémů

služba R5  -  úpravy střešního pláště - odstranění problémů zatékání a kondenzace vlhkosti

služba R6  -  opravy střešních plášťů podkroví šikmých střech

služba R7  -  dodávky speciálních obkladových systémů pro exteriér - fasádní systém s větranou mezerou

služba R8  -  dodávka a montáž fototermických a fotovoltaických systémů

služba R9  -  dodávka a montáž nových zdrojů tepla (kotle na tuhá paliva/ biomasu/ plyn/ EL)

služba R10 -  dodávka a montáž systémů ústředního vytápění

služba R11 -  dodávka a montáž systémů VZT pro rodinné a bytové domy

P  =  projekty pozemních staveb a projektové řešení úprav stávajících domů

služba P1  -  projekty nízkoenergtických a pasivních rodinných a bytových domů

služba P2  -  projekty nízkoenergtických a pasivních budov občanské výstavby (školy/ adm/ kanc)

služba P3  -  projekty rekonstrukcí stávajících domů s dosažením NE standardu

služba P4  -  projekty úprav systémů vytápění a regulace ve stávajících budovách

služba P5  -  návrh úsporného zdroje tepla pro UT a TUV (vyhodnocení alternativ)

služba P6  -  návrh fotovoltaického systému  (vč. projektu a specifikace dodávek)

služba P7  -  návrh fototermíckého szstému (vč. projektu a specifikace dodávek)

služba P8  -  návrh tepelných čerpadel ((vč. projektu a specifikace dodávek)

služba P9  -  návrh kombinace zdrojů tepla (rekuperace/ kotle UT/ FV a FT/ krby/ zemní výměníky/ atd)

služba P10 - regulační systémy  -  inteligentní systémy řízení provozu domu

Neváhejte a obraťte se na nás s jakýmkoliv problémem.

 

Kontaktujte nás

technická podpora řešení

doc.Ing.V.Daňkovský, CSc

FA ČVUT, autor nebo spoluautor projektů bytových a občanských staveb

specializace - navrhování a anzlýza energeticky úsporných domů

spolupráce s předními odborníky v oboru (Kulhánek, Kabele, Tywoniak, Novotný)

INOVATIVNÍ PŘÍSTUP

INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ

VYSOKÁ EFEKTIVITA VÝSLEDKU

Kontakt

Energeticky Efektivní Stavby, s. r. o.
U rybníka 74
Hostouň
273 53

602682082

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode